česky
  úvod > Koncerty > Archiv koncertů

  Přehled uplynulých ročníků

  62. sezóna (2017/2018)


  19. října 2017 Bennewitzovo kvarteto Vzniklo v roce 1998 a patří dnes ke špičkovým komorním souborům. Vyznačuje se krásnou tónovou malbou a intonanční čistotou.
  18. ledna 2018 Jan Páleníček – violoncello Přední český sólista i komorní hráč, nositel rodinné hudební tradice. Na klavír jej doprovodí Jitka Čechová.
  15. března 2018 Kalliopé Trio Prague Je zástupcem nastupující generace umělců. Vzniklo v roce 2011 na HAMU a všichni členové jsou laureáty mezinárodních soutěží.
  12. dubna 2018 Ivo Kahánek – klavír Mnohými je považován za nejlepšího českého pianistu součaasnosti. Jeho interpretace má nevšední emociální sílu a hloubku.
  17. května 2018 Roman Patočka – housle Patří k vyjímečným osobnostem nastupující generace sólistů. Je vítězem Soutěže Pražského jara 2003. Je členem klavírního Eben tria a Talichova kvarteta.
  14. června 2018 Michaela Káčerková – varhany
  Jan Adamus – hoboj
  Mladá varhanice studovala u Jana Hory a Jaroslava Tůmy a na hudební škole v Lipsku. Jan Adamus je významný hobojista, ale i dirigent a organizátor. Koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

  61. sezóna (2016/2017)


  20. října 2016 Panochovo kvarteto Komorní těleso slaví v letošním roce malé výročí – čtyřicet pět let ve stejném obsazení: J. Panocha, P. Zejfart, M. Sehnoutka, J. Kulhan.
  15. prosince 2016 Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír Po delší době se vrací violoncellista Jiří Bárta, kterého doprovodí Terezie Fialová, jedna z nejtalentova­nějších klavíristek nastupující generace.
  16. února 2017 Ivan Klánský – klavír Prof. Ivana Klánského, jednoho z našich nejvýznamnějších klavíristů, nemusíme kladenskému publiku zvlášť představovat.
  13. dubna 2017 Matouš Pěručka – housle Z Listiny mladých umělců jsme vybrali právě tohoto houslistu. Pochází z hudební rodiny. Otec Jan je významným violistou, hudbě se věnuje i matka Marcela a bratři Jan a David. V roce 2014 zvítězil v mezinárodní soutěži ve Veroně, o rok později získal 2. místo na soutěži J. Brahmse v Rakousku. Věnuje se též komorní hře.
  11. května 2017 Janáčkovo trio Soubor ve složení Irena Herajnová (housle), Jan Keller (violoncello) a Markéta Janáčková (klavír) často s úspěchem vystupuje v zahraničí. Vedle klasického triového repertoáru rádi uvádějí i skladby současných českých autorů.
  8. června 2017 D. Matznerová – Chvátalová – varhany,
  Miroslav Laštovka – trubka
  Sezónu zakončí tóny varhan a trubky v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

  60. sezóna (2015/2016)


  22. října 2015 Dominika Hošková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello, klavír Večer naváže na jejich poslední vystoupení v divadle a bude věnován tvorbě židovských skladatelů.
  10. prosince 2015 Vlachovo kvarteto Praha Na naší scéně působí od roku 1982. Jeho členy jsou dvě výrazné sólistické osobnosti – houslistka Jana Vlachová a violoncellista Mikael Ericsson, spolu s nimi hrají Karel Stadtherr na housle a Jiří Kabát na violu.
  14. ledna 2016 Bohuslav Matoušek – housle, Petr Adamec – klavír Jeden z našich nejlepších houslistů. Svoji úspěšnou kariéru započal v roce 1966 a na našich Večerech jsme mohli postupně sledovat celý jeho umělecký vývoj.
  24. března 2016 Jitka Čechová – klavír Interpretku jsme slyšeli v minulé sezóně jako členku Smetanova tria. Její hra je vysoko oceňována v Evropě, Americe i v Japonsku. Těžištěm jejího repertoáru jsou především čeští skladatelé. V posledních letech se věnuje zejména dílu B. Smetany, kompletní klavírní dílo nahrává na CD.
  19. května 2016 Lobkowicz Trio, Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle a Ivan Vokáč – violoncello Soubor díky své souhře, přesvědčivé interpretaci a precizní technické úrovni získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Jde o zástupce nastupující generace z Listiny mladých umělců.
  16. června 2016 Zuzana Němečková – varhany, Roman Fojtíček – saxofon Tradiční zakončení sezóny v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

  59. sezóna (2014/2015)


  16. 10. 2014 M. Nostitz Quartet a Václav Bernášek – violoncello
  18. 12. 2014 Martin Kasík – klavír
  19. 2. 2015 Smetanovo trio (J. Čechová, Jiří Vodička, Jan Páleníček
  12. 3. 2015 Václav Petr – violoncello (koncertní mistr České filharmonie)
  9. 4. 2015 Miroslav Ambroš – housle (žák Josefa Suka)
  18. 6. 2015 Josef Kšica – varhany

  Interpreti 59. sezóny

  • M. Nostitz Quartet a Václav Bernášek. Večer byl věnován 70. narozeninám Václava Bernáška a na koncertě zazní málo hraná kvinteta se dvěma violoncelly.
  • Martin Kasík. Vítěz jedné z nejprestižnějších soutěží Young Concert Artits Competition v New Yorku. Jeho hra vyniká obdivuhodou technikou, plasticitou a silným smyslem pro barvu.jprestiž­nějších světových soutěží Young Concert Artists Compen v New Yorku.
  • Smetanovo trio. Tradičně hraje ve složení Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle a Jan Páleníček – violoncello. Tito tři vynikající sóloví interpreti vytvořili jeden z našich nejlepších komorních souborů.
  • Václav Petr. Je vítězem mnoha mezinárodních soutěží. Vedle sólové činnosti se věnuje i komorní hře (Quartetto Telemann a Ensemble Taras). Od ledna 2014 zastává post koncertního mistra violoncell v České filharmonii.
  • Miroslav Ambroš. Je posledním a jedním z mála soukromých žáků houslisty Josefa Suka. Vedle HAMU studoval také u Ivana Ženatého v Drážďanech a na Hochschule für Musik v Hannoveru. O mimořádném talentu svědčí fakt, že hře na housle se začal vážně věnovat až v jedenácti letech. Na klavír jej doprovodí maminka Zuzana Ambrošová.
  • Josef Kšica. Varhaník a ředitel kůru katedrály sv. Víta v Praze. Vedle varhan se věnuje hře na cembalo a často vystupuje na hudebních festivalech v Evropě.